Activitati

Organizăm şi desfăşurăm următoarele cercuri:
• Cercul micilor matematicieni
• Cercul de ştiinţă
• Cercul de literatură (educarea limbajului)
• Cercul “Eu vreau, eu ştiu, eu pot” (educaţie pentru societate)
• Cercul micilor sportivi
• Cercul micilor artişti (muzică, pictură, modelaj, de îndemânare practică)
• Cercul de limbă engleză (zilnic)

Pe lângă aceste cercuri la sediul clubului se desfăşoară şi următoarele activităţi:
• Participarea la slujbele religioase din zilele de sărbătoare, la bisericile din apropierea clubului
• Împărtăşirea copiilor la biserică, în Postul Crăciunului şi în Postul Paştelui
• Cursuri de educaţie religioasă, de bune maniere, de protecţie personală, pentru sănătate, rutieră
• Mică academie de teatru
• ABC-ul afacerilor – educaţie antreprenorială
• Cinematograf ştiinţific pentru copii
• Participare la concursuri de cunoştinţe, creaţie etc.
• Mini-jocuri sportive în aer liber
• Plimbări în Parcul Tineretului şi Parcul Carol
• Asistenţă medicală, psihopedagogică şi logopedică.